انواع قیرهای ساختمانی و صنعتی

ماده اولیه ورودی به شرکت پالایش حصار مهران ته مانده برج تقطیر یعنی قیر وکیوم باتوم یا  v.b میباشدکه پس از ورود به کارخانه توسط واحد کنترل کیفیت نمونه برداری شده و پس از انجام آزمون تأیید بازرسی در آزمایشگاه مجهز قیر در شرکت پالایش حصار مهران وارد خط تولید قیر میشود .

وکیوم باتوم ورودی توسط تانکرهای حمل قیر توسط پمپهای مکنده قیر تخلیه و وارد تانکرهای مخصوص پیشگرم قیر شده و تا دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد گرم میشود . سپس قیر وکیوم باتوم وارد برج هوادهی جهت فرایند هوادهی و پخت میشود . و قبل از تخلیه توسط واحد کنترل کیفیت نمونه گیری انجام و به آزمایشگاه انتقال یافته و پس از تأیید آزمایشگاه اجازه تخلیه و بارگیری توسط تانکرهای حمل قیر جهت صادرات و فروش یا  واحد مظروف سازی یا ورود به مخازن ذخیره داده میشود .

جزئیات قیر  ۷۰×۶۰

جزئیات قیر ۲۵×۸۵

جزئیات قیر ۱۰۰×۸۵

جزئیات قیر ۱۵×۹۰

جزییات قیر ۴۰/۵۰

پرایمر های قیری پایه آبی و نفتی

پرایمر قیری پایه آبی در آب حل شده و با کم و زیاد کردن میزان آب غلظت آن متغیر میشود.

جزئیات بیشتر

ایزوگام

ایزوگام

عایقهای رطوبتی بام با روکش آلومینیوم و دو رو نایلکس ( بدون روکش آلومینیوم ) با نامهای تجاری :

ایزوگام  حصار دلیجان

ایزوگام نانو پشم شیشه حصار

ایزوگام توان گستر دلیجان

زیر نظر افراد با تجربه طبق استاندارد های ملی و بین المللی با ۲ فرمول متفاوت جهت مناطق سردسیر و گرمسیر جهت عایقکاری بام ساختمان ، تونل ، پل ، مخازن آب، تأسیسات آب و گاز ، استخر ها ، پی ساختمان ، شیروانیها و کانالهای آبرسانی و .. تولید میگردد.

جزئیات بیشتر ایزوگام حصار دلیجان

جزئیات بیشتر نانو پشم شیشه حصار  و توان گستر دلیجان