شرکت پالایش حصار مهران در یک نگاه

معرفی شرکت پالایش حصار مهران

شرکت پالایش حصار مهران با هدف اداره و بهره‌برداری واحد قيرسازی پالايشگاههای تهران تاسیس گرديد و سقف توليد سالانه ی اين واحدها بالغ بر چهار ميليون تن در سال می باشد.

 توليدات شرکت پالایش حصار مهران شامل گريدهای مختلف شامل قيرهای نفوذی، ويسکوزيته، عملکردی، امولسيونی، محلول و پليمری اصلاح شده می باشد. 

در حال حاضر با توجه به مزايای فنی و اقتصادی موجود ، اين شرکت بيش از نيمی از سهم بازار داخلی را در اختيار دارد و همچنين با داشتن ٢ پايانه صادراتی شهيد رجايی در بندرعباس و امام خمينی (ره) در ماهشهر و دسترسی به مسيرهای تجارت بين المللی و قابليت ذخيره سازی بيش از 150 هزار تن، سهم به سزايی از بازار صادراتی قير ايران را نيز در اختيار دارد.

توزيع جغرافيايی مناسب و استراتژيک شش کارخانه، امکان توزيع محصولات شرکت را در داخل کشور و همچنين صادرات آنها را از مرزهای مختلف کشور ممکن ساخته است .