قیر محلول

قیرهای محلول کندگیر MC

قیر محلول به مخلوطی از قیر و یک حلال مناسب (مثلاً نفت سفید یا گازوییل یا بنزین) گفته می‌شود. این قیر در درجه‌حرارت محیط مایع است. قیر محلول در انواع آسفالت‌های پوششی و ماکادامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.  سرعت گیرش یا سفت شدن این نوع قیر بستگی به نوع محلول دارد. به‌طور مثال به دلیل سرعت بالای تبخیر بنزین، قیر حل شده در بنزین سریع‌تر سفت می‌شود. این قیر، اصطلاحاً زودگیر نامیده میشود. قیرهای محلولی که در آن از نفت سفید استفاده میشود را کندگیر و نوع سوم که با گازوییل  تولید میشود را دیر گیر مینامیم.

قیرهای محلول کندگیر از اختلاط قیرهای با درجه نفوذ ۱۰۰/۷۰ یا ۲۲۰/۱۶۰ با نفت سفید تا رسیدن به یك گرانروی مشخص بدست می آیند. عمده مصرف قیرهای محلول در راهسازی به منظور ایجاد آسفالت سطحی و مالچ پاشی برای پیشگیری از حرکت شن های روان میباشد.

اکنون شرکت پالایش حصار مهران با بهره گیری از سیستم تولید بروز شده و مدرن خود توان تولید انواع قیرهای محلول کندگیر را با توان بالا در دسته ی محصولات خود دارد و آماده ی همکاری با مشتریان داخلی و خارجی میباشد.

استاندارد مرجع قیرهای محلول کندگیر

  • INSO 12505-5

  • ASTM D2027

  • آنالیز قیر محلول کندگیر MC-30

  • آنالیز قیر محلول کندگیر MC-70

  • آنالیز قیر محلول کندگیر MC-250

  • آنالیز قیر محلول کندگیر MC-800

  • آنالیز قیر محلول کندگیر MC-3000