ورقهای انعطاف پذیر عایق رطوبتی

ایزوگام

عایقهای رطوبتی بام با روکش آلومینیوم و دو رو نایلکس ( بدون روکش آلومینیوم ) با نامهای تجاری :

ایزوگام  حصار دلیجان

نانو پشم شیشه حصار

توان گستر دلیجان

زیر نظر افراد با تجربه طبق استاندارد های ملی و بین المللی با ۲ فرمول متفاوت جهت مناطق سردسیر و گرمسیر جهت عایقکاری بام ساختمان ، تونل ، پل ، مخازن آب، تأسیسات آب و گاز ، استخر ها ، پی ساختمان ، شیروانیها و کانالهای آبرسانی و .. تولید میگردد.

  • آنالیز ایزوگام حصار دلیجان

  • آنالیز ایزوگام نانو پشم شیشه حصار و توان گستر دلیجان

ایزوگام