ورقهای انعطاف پذیر عایق رطوبتی

ایزوگام

عایقهای رطوبتی بام با روکش آلومینیوم و دو رو نایلکس ( بدون روکش آلومینیوم ) با نامهای تجاری :

ایزوگام  حصار دلیجان

نانو پشم شیشه حصار

توان گستر دلیجان

زیر نظر افراد با تجربه طبق استاندارد های ملی و بین المللی با ۲ فرمول متفاوت جهت مناطق سردسیر و گرمسیر جهت عایقکاری بام ساختمان ، تونل ، پل ، مخازن آب، تأسیسات آب و گاز ، استخر ها ، پی ساختمان ، شیروانیها و کانالهای آبرسانی و .. تولید میگردد.

ایزوگامهای با روکش آلومینیوم برای عایق کاری پشت بامها جهت انعکاس نور و جذب کمتر گرما بکار میرود و کاربرد زیبایی هم دارد .

ایزوگامهای ساده بدون روکش آلومینیوم جهت کف سرویسها و دیوارها و … کاربرد دارد و هیچ تفاوتی از لحاظ فرمولاسیون بین ایزوگامهای با روکش آلومینیوم وبدون روکش وجود ندارد.

انتخاب نوع ایزوگام هم بسته نوع منطقه مورد کاربرد است . ایزوگام حصار دلیجان با توجه به نقطه انعطاف پذیری در سرما ( ۵- ) و مقاومت به گرما ( ۹۰+) مخصوص مناطق سردسیری و ایزوگام توان گستر و نانو پشم شیشه ( با فرمول یکسان )  با توجه به نقطه انعطاف پذیری در سرما ( صفر ) و مقاومت به گرما ( ۱۰۰+ ) مخصوص مناطق گرمسیری بکار میرود .

ایزوگام