قیر V.G

قیرهای خالص طبقه بندی شده بر اساس ویسکوزیته

اصطلاحاً به گریدی از قیرهای پالایشگاهی گفته می شود که از هوادهی وکیوم باتوم در برج تقطیر به دست آمده و بر اساس ویسکوزیته (گرانروی) تقسیم می شوند. بیشترین استفاده این نوع قیر در صنایع راهسازی، عایق کاری، ساختمان سازی و همچنین تولید قیرهای مایع می باشد.

در طبقه بندي بر اساس گرانروی قيرها با توجه به مقدار گرانروی مطلق در ۶۰ درجه سانتیگراد و یا گرانروی کينماتيک در ۱۳۵ درجه سانتیگراد رده بندي میشوند .گرانروي مطلق بر حسب پواز و گرانروي کينماتيک بر حسب سانتي استوکس بيان مي‌شود.

دمای ۶۰ و ۱۳۵ درجه سانتیگراد  به ترتیب دمای سطح جاده در تابستان و دمای مخلوط کردن آسفالت است.

قیر AC- 30 بیشتر مناسب مناطق آب و هوایی معتدل است.

  استاندارد مرجع قیرهای V.G

  آنالیز قیرهای V.G

  • قیر AC- 2.5

  • قیر AC- 5

  • قیر AC-10

  • قیر AC-20

  • قیر AC-30

  • قیر AC- 40